UGC ย่อมาจาก User Generated Content ซึ่งหมายถึงการที่ลูกค้าเป็นผู้สร้างคอนเท้นท์ด้วยตัวเองโพสต์เกี่ยวกับสินค้าหรือแบรนด์ของคุณทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์ของคุณอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านการโปรโมท รวมถึงทำให้ลูกค้าได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์อีกด้วย เนื้อหาด้านล่างนี้จะทำให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ UGC

 

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำการตลาดโดยใช้ UGC  สามารถลงรายละเอียดข้อมูลของคุณไว้ด้านล่างนี้